ماده ۳۸ همچنان روبه جلو می رود

سید میرانی :  به اطلاع آزادگان بسیجی و سرباز سپاه و پاسدار می رساند بزودی پرونده کمیسیون شده عالی شما بزرگواران در هر استان به مرکز اجراییات تهران برای اجرای حکم پرسنلی ارسال خواهد شد شما بزرگواران حتما در استان خودتان به ایثارگران استان خود مراجعه نموده و نتیجه ارسال پرونده ها از مسئولین زیربط پیگیر شوددیدگاهها بسته شده است.