اعلام نتایج انتخابات نمایندگان استان های تهران و البرز

ضمن تقدیر و سپاس از مشارکت سهامداران محترم استان های تهران و البرز، جهت انتخاب وکلا و نمایندگان خود باطلاع می رساند :

پس از انقضاء مدت انتخابات در آن استان ها، فرم های وکالت طی صورتجلسه ای در هر حوزه  به شرکت ارسال گردید.

متعاقباً فرم های وکالت به انضمام صورتجلسات به منظور ورود اطلاعات سهامداران و نمایندگان آن ها به واحد امور سهام شرکت منتقل و پس از ورورد اطلاعات به نرم افزار طراحی شده، افراد ذیل به ترتیب حائز اکثریت آراء شدند :

شایان ذکر است نتایج زیر مربوط به انتخابات اخیر در استان های تهران و البرز بوده و کسانی که قبلاً وکالت نامه داده اند و در این انتخایات شرکت نکرده اند، وکالت نامه هایشان متعاقباً اعمال خواهد شد.

untitled

روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگاندیدگاهها بسته شده است.