اصلاح حقوق پاسداران مشمول تبصره ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مشابه وضعیت مشارالهیم در سایر سازمانهای نیروهای مسلح با تمام دوره های خدمتی آنان در دستگاه متبوع و نیل به بازنشستگی، حقوق دریافتی آنان علاوه بر حقوق مصوب دوران بازنشستگی مبالغ دیگری تحت عنوان (حقوق دیگر)مربوط به وضعیت قبل از اسارت در فیش حقوقی آن ها اعمال و پرداخت می گردد.

در این خصوص یه نسخه از فیش حقوقی یکی از کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که فیش حقوقی ایشان علاوه بر حقوق مصوب، مبلغ ۸۲۵۶۰۰۰ ریال تحت عنوان حقوق دیگر برای ایشان منظور گردیده است، حضوری ارسال میگردد.
خواهشمند است، پیرو جلسه مشترک با حضور جانشین محترم ودجا و رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که مقرر شد ماهیانه حقوق تعداد ۱۰۰ نفر از مشمولین تبصره ماده ۳۸ در سامانه حقوق و مزایا بازنشسته جاری گردد،در هرماه ۲۰ نفر از پاسداران بازنشسته واجد شرایط مقررات مذکور نیز پس از احراز شرایط کمیسیون مربوطه جهت دریافت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی خود،تحت عنوان (حقوق دیگر) اقدام معمول و به ساتا معرفی گردند.

سرتیپ پاسدار احمد کریمی
معاون نیروی انسانی سپاه

 

img_20161125_105934دیدگاهها بسته شده است.