نامها و اوصاف پیامبر اسلام در قرآن کریم

 

۱- احمد= ستوده تر ( نزد عرشیان، فرشتگان و اهل آسمان و نزد حضرت عیسی ع) ۶ صف

۲- امین= همواره امانت دار ۶۸ اعراف

۳- برهان= رهنمای عقلی و فکری۱۷۴نسا

۴- بشیر= خبر خوش دهنده ۱۹ مائده

۵ – رحیم= همیشه مهربان ۱۲۸ توبه

۶- رسول=فرستاده و پیک ۱۴۴ آل عمران

۷-رئوف= نرم دل ۱۲۸ توبه

۸- شاهد= گواه ۸ فتح

۹- شهید= همیشه گواه ۱۴۳ بقره

۱۰- صاحب= هم کلام، همگو، دارنده ی حق همنشینی. ۲ نجم

۱۱-مبشر= مژده دهنده و خبر ساز خوشی.
مژده دهنده بهشت و عاقبت به خیری.۱۰۵ اسرائ

۱۲ -محمد= اسم مفعول ثلاثی مزید= ستوده( نزد اهل آسمان و زمین) که ۴ بار در قران، آمده است و رتبه ی اول را در بین اسمهای ایرانیان دارد! ۱۴۴ آل عمران

۱۳ -مذکر= یاد آور، یاد آوری کننده( به حق و حقیقت، خدا و قیامت، جزا و…)۲۱ غاشیه.

۱۴- المزمل= جامه به خود پیچیده، زیر لحاف و پا رو انداز مانده. ۱ مزمل

۱۵ – المدثر= در فکر فرو رفته. غرق در تفکر شده. ۱ مدثر

۱۶-النبی= پیام گیر بیبدیل.معروفترین پیام گیر و پیام ده. پیامبر، پیغمبر. ۶۴ انفال

۱۷- نذیر= هشدار دهنده به خطر پیش رو، هشدار دهنده برای جهنم. ۱۹ مائده.

۱۸- ولی= دوستدار، سرپرست. ۵۵ مائده

۱۹- یس= از حروف مقطعه یا رمز قرآن، مخفف ،، یا سیدالمرسلین،، از القاب سماوی پیامبر گفته شده است. ۱ یس.

۲۰-اول العابدین= نخستین بنده(حقیقی) خدا. ۸۱ زخرف.

۲۱- اول المسلمین= نخست مسلمان (واقعی) ، نخسین تسلیم شده حق تعالی. ۱۶۳ انعام

۲۲- اول المومنین= شاگرد اول خدا باوران، نخست مومن هستی.۱۴۳ اعراف.

۲۳-خاتم النبیین= تمام کرد سلسله پیامبران را، مهر تائید بر اوراق نبوت همه ی انبیائ زد. ۴۰ احزاب
نکته: خاتم با فتحه تا و میم، فعل ماضی باب مفاعله(ثلاثی مزید) است و نه اسم فاعل با کسره حرف تا !!! متاسفانه اکثر مترجمین در معنای این کلمه، اشتباه گفته اند!!!

۲۴- داعیا الی الله= دعوت کننده و فراخواننده به سوی خدا. ۶۴ احزاب

۲۵- رحمه للعالمین= مهر ورز همه جهانیان، یعنی مهرش شامل فرشتگان، جنیان، جمادات، نباتات، حیوانات و انسانها، میشود. ۱۰۷ انبیائ.

۲۶- رسول الله= پیک حق، فرستاده ویژه خدا. ۱۵۸ اعراف

۲۷- رسول امین= فرستاده ای که تحریف پیام و کم و زیاد نمیکند.۱۰۷ شعرائ

۲۸- رسول کریم= پیک بزرگوار، فرستاده بزرگ منش. ۳۰ حاقه

۲۹- رسول مبین= پیک روشنگر، فرستاده روشن کننده.۲۹ زخرف

۳۰ -سراجا منیرا= چراغ نورانی و روشن کننده دائمی. ۴۶ احزاب

۳۱- شاور= مشورت دهنده مردم، مشاور. ۱۵۹ آل عمران

۳۲- عبدالله= بنده ی خدا، عالیترین درجه و مقام خدا، در تشهد نماز ۹ بار شهادت میدهیم:
اشهد ان محمد،، عبد،،ه و رسوله… ۳۰ مریم

۳۳- ناصح امین= نصیحت کننده ای که سلامت نفس دارد. خیر خواه درست کردار ۶۸ اعراف

۳۴- النبی الامی= نگار مکتب نرفته، پیامبر درس تحصلی نخوانده، پیامبری که از قاعده هرم اجتماع است، یعنی خواستگاه مردم کوچه و بازار و عوام و روستائی را میداند، پیامبر مادر مدار. ۱۵۷ و ۱۵۸ اعراف

۳۵- النذیر المبین= هشدار دهنده روشنگر، توجیه کننده خطر آینده. ۸۹ حجر

۳۶- اسوه حسنه= نمونه نیکی و نیکمرامی،مدل زندگی و حرکت. ۲۱ احزاب

۳۷ – محمودا = پسندیده ( نزد زمینیان …)

۳۷- رحیم= همیشه مهر ورز ۱۲۸ توبه

۳۸- لعلی خلق عظیم= بربام اخلاق بسیار بزرگ. ۱۵۹ آل عمران.

۳۹- اشدائ علی الکفار= شدت عمل بر ناسپاسان و حق پوشان. ۲۹ فتح

۴۰- رحمائ بینهم = مهر ورز در میان خودی ها. ۲۹ فتح



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *