فراخوان وزارت دفاع عراق برای جمع آوری اطلاعات درباره رزمندگان مفقود الاثر ایران در دفاع مقدس

 

براساس بیانیه وزارت دفاع عراق که جمع آوری این اطلاعات، شامل مفقود الاثرهای عراقی و اتباع کویتی نیز شده، افزوده است که از تمامی شهروندان عراقی می خواهد که هرگونه اطلاعاتی که درباره پیکرهای اتباع ایرانی، کویتی و یا عراقی و یا نشانی از آنان که در جریان جنگ هشت ساله عراق علیه ایران و یا جنگ خلیج فارس (اشغال کویت) دارند، به این وزارتخانه اعلام کنند.
این بیانیه اضافه کرده است که جمع آوری این اطلاعات حتی شامل اشیاء مفقود شده و یا اشیاء متعلق به قربانیان نیز می شود.
وزارت دفاع عراق به این منظور چند شماره تلفن برای تماس اعلام کرده و گفته است که شهروندان عراقی که دارای اطلاعات در این خصوص هستند می توانند به اداره حقوق بشر وزارت دفاع مراجعه کنند و یا از طریق سایت اینترنتی تماس بگیرند.
وزارت دفاع عراق تصریح کرده است که برای کسانی که این اطلاعات را می دهند، پاداش هایی پرداخت می شود.
وزارت دفاع عراق در ۱۸ ماه می ۲۰۱۶ پرونده اسرا و مفقودین دو جنگ ایران و عراق و خلیج فارس را دریافت کرده و متولی پیگیری آن شده است.دیدگاهها بسته شده است.