ابراهیم نصیری برای چهار سال دیگر سکاندار هیات جانبازان و معلولین استان مرکزی شد

 

منطقه مرکزی، مجمع انتخاباتی هیات جانبازان و معلولین استان مرکزی صبح امروز با حضور سرپرست اداره کل ورزش و جوانان و اعضای مجمع در شرایط برگزار شد که محمود خسروی‌وفا رییس فدراسیون جانبازان و معلولین به عنوان رییس مجمع اختیارات خود را به سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی تفویض کرده بود و در این جلسه غایب بود.

در این مجمع ابراهیم نصیری بعنوان تنها کاندیدای ریاست هیات حاضر بود که پس از رای‌گیری با اکثریت آرا برای چهار سال دیگر ریاست هیات جانبازان و معلولین استان مرکزی را بر عهده گرفت.دیدگاهها بسته شده است.