مصوبه هیئت دولت در خصوص تعیین مشاغل زیان‌آور ایثارگران

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
وزارت تعاون: کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه ۵/۸/۱۳۹۵ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۶۴ / ت۶۵۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۶۸ تصویب کرد:
مشاغل سخت و زیان‌آور و درجه آن‌ها در بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

درجه سه (سه ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال) درجه دو (دو ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال) درجه یک (یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال)
متصدیان پست‌های سازمانی پرستار، بهیار، کمک بهیار که به صورت تمام‌وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند. متصدیان پست سازمانی مددکار اجتماعی که به صورت تمام‌وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند. متصدیان پست سازمانی پزشک که به صورت تمام‌وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند.
بهره‌مندی از مزایای این تصویب‌نامه منوط به اشتغال عملی کارکنان در پست سازمانی مربوط می‌باشد.
اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این تصویب‌نامه پس از بازنشستگی ممنوع است.
این تصویب‌نامه جایگزین مصوبه شماره ۸۶۸۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۲ می‌شود.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *