خاطرات اسارت/ آن مادر دلاور

 

شاید چند روزی بود که دست ها و چشم هایمان را باز نکرده بودند و جز ظلمت ، چیزی در نگاهمان نبود که ناگهان پارچه ی ضخیم چشم هایمان را پایین کشیدند. بعد از چند دقیقه که چشم هایمان می سوخت، زنی را؛ با چادر سیاهی بر سر ، در برابر خود دیدیم که فرزندی شیرخوار را در آغوش داشت. شکنجه گر بعثی با کراوات قرمز، در حالی که سیگاری روشن در میان انگشتانش بود، با کبر و غرور به زن نگاه می کرد. در دو سمت او نیز دو جلاد دیگر، منتظر دستورهای شیطانی او بودند.

ناگهان، نعره ی افسر بعثی در اتاق پیچید و از زن خواست که به امام خمینی (ره) توهین کند. نام امام خمینی(ره) ،روحیه ی تازه ای به ما بخشید و از صمیم قلب برای سلامتی او دعا کردیم.

زن، فرزندش را در آغوش چسبانید و محکم و استوار گفت:«او یک سید است و از فرزندان رسول الله (ص) . من نمی توانم به او توهین کنم.» سپس فریاد زد «الله اکبر، الله اکبر».

پاسخ کوبنده ی زن ، مانند پتکی سنگین بر فرق افسر بعثی فرود آمد . از عصبانیت به خود می پیچید. نمی توانست باور کند که زنی تنها و اسیر با یک کودک شیرخوار، اینگونه مقاوم باشد و این پاسخ را بدهد. در حالی که ما به آن زن افتخار می کردیم، ناگهان ، افسر بعثی، کودک را از آغوش مادر کشید و فریاد زد:«آیا تو مقلد خمینی هستی؟» زن باز هم با شجاعت پاسخ داد:«بله او مرجع من وپدر و مادر من است. هرگز به او توهین نمی کنم».

چشمان افسر ، کاسه ای از خون شده بودند. ناگهان، با آن عصبانیت وحشیانه، سیگار روشن خود را که سرخی آتش آن ، چشم ها را آزار می داد، بر دست قشنگ و کوچک کودک شیرخوار گذاشت . قلبم شعله ور شد. کودک جیغ کشید و اشک در چشمان مادر جمع شده بود. چندین بار این کار را تکرار کرد و هر بار فریاد و شیون کودک و مادر در هم می آمیخت و دل ما را ریش ریش می کرد.

مادر در بین شیون، همچنان فریاد می زد:«من نمی توانم به رهبرم توهین کنم.آخر او فرزند حضرت زهرا (س) است.»

بعد از چند لحظه از فرط عصبانیت ما را شکنجه کردند و در زیر شکنجه از هوش رفتم. نمی دانم چند ساعت بیهوش بودم. وقتی که به هوش آمدم، دست هایم بسته و دردی شدید تمام بدنم را فرا گرفته بود .اما هنوز صحنه ی مقاومت آن مادر ، از برابر چشمانم محو نشده بود.

 

گوشه ای از خاطرات/ آزاده حاج حسین مروتی

برگرفته از کتاب/ رؤیای صادقه

اردوگاه/ موصلپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *