تأیید احراز شهادت، اسارت و جانبازی در چه صورت تأیید می‌شود؟

 

احراز شهادت، اسارت و جانبازی در چه صورت تأیید می‌شود؟

احراز شهادت و جانبازی برابر آئین نامه تعیین و احراز مصادیق شهید و ایثارگر درخصوص احراز شهادت با اعلام گواهی یگان مربوطه به همراه رأی کمیسیون تعیین وضعیت توسط یگان و در صورت انطباق با آئین مصادیق به عنوان شهید و در خصوص مجروحین به عنوان جانباز تصمیم گیری می‌شود. در خصوص مجروحین پس از تائید یگان مربوطه مبنی بر مجروحیت و ارائه مدارک بالینی همزمان با مجروحیت و در صورت فقدان مدارک بالینی به استناد بند «م» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه با تائید معاون نیروی انسانی یگان ذیربط تحت عنوان فاقدین مدارک بالینی با نظر کمیسیون پزشکی متناسب با عارضه پیش آمده تعیین درصد خواهد شد. در خصوص احراز آزادگی پس از ارائه گواهی اسارت با قید تاریخ دقیق اسارت (شروع و پایان) به بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد پس از تکمیل فرم‌های مربوطه با استعلام از مراجع ذیصلاح پس از تأیید اقدام خواهند نمود.دیدگاهها بسته شده است.