ایثارگران بدانند؛ رزمندگان در مصوبات اخیر مجلس

 

– قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی در ۹۵/۱۲/۱۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۹۶/۱/۲۱ پس از استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، رئیس مجلس شورای اسلامی دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی کشور صادر کرد.

برابر ماده2 قانون مدني قوانين 15روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‌الاجراست. بنابر اين قانون برنامه ششم توسعه اكنون به‌عنوان قانون براي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراست.

برابر بند الف ماده87 قانون برنامه ششم، دولت مكلف است در اجراي ماده61 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، مصوب 13/12/4 به‌نحوي برنامه‌ريزي كند كه تا 2سال اول اجراي قانون برنامه كليه مشمولان ماده مذكور تعيين تكليف شوند. يگان‌هاي اعزام‌كننده نهادهاي متولي موظفند گواهي مورد نياز افراد مشمول اين ماده و صورت سانحه را به كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران ارائه كنند.

برابر تبصره اين ماده، بنياد شهيد موظف است رزمندگان 8سال دفاع‌مقدس كه صورت سانحه باليني همزمان مجروحيت را ندارند اما مجروحيت آنها توسط كميسيون پزشكي نهاد اعزام‌كننده (نيروهاي مسلح) احراز مي‌شود را به‌عنوان جانباز تلقي كند و حداقل 5درصد جانبازي به آنها تعلق خواهد گرفت. اجراي اين تبصره مانع از احراز جانبازي بيش از درصد مذكور توسط بنياد شهيد نيست.

در بند الف ماده86 قانون برنامه ششم به ماده 61 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت شماره 2 اشاره شده است. در اين ماده آمده است: افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع‌مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان ندارند، با معرفي يگان‌هاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي، تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.

در سال‌هاي اخير به دفعات مجلس براي تعيين وضعيت رزمندگاني كه در دوران دفاع‌مقدس دچار عوارض جسمي و روحي شده‌اند، قوانيني به تصويب رسانده ولي اين قوانين در مسير اجرا با مشكلات فراواني مواجه شده و كار به سرانجام نهايي نرسيده است. اما مصوبه اخير مجلس فراتر از مصوبات قبلي پيشرفت محسوس و مثبتي داشته است و نتيجه نهايي كار فقط برعهده كميسيون پزشكي بنياد گذاشته نشده بلكه با تفويض اختيار به كميسيون‌هاي پزشكي نيروهاي مسلح مسير هموارتري براي احراز و تعيين درصد رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارك باليني پيش‌بيني شده است.

از مثبت اين مصوبه تعيين حداقل درصد براي رزمندگاني است كه كميسيون‌هاي پزشكي نيروهاي مسلح آنان را احراز مي‌كنند و بنياد شهيد بدون هيچ عذري موظف است 5درصد آنان را بپذيرد و براي بررسي و احراز درصد بيشتر آنان درصورت وجود عوارض مانعي ايجاد نكند.

براساس بند پ ماده87 قانون برنامه ششم توسعه رزمندگان داراي تابعيت غيرايراني كه در طول 8سال دفاع‌مقدس يا بعد از آن در راستاي مأموريت محوله انجام وظيفه كرده‌اند، بنا به تشخيص ستاد كل نيروهاي مسلح تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرند.

اعطاي تابعيت و اقامت براساس ضوابط، در چهارچوب قانون خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت 3‌ماه از لازم‌الاجراشدن قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه‌هاي امور خارجه و كشور تهيه شده و به تصويب شوراي‌عالي امنيت ملي با رعايت اصل 176 قانون اساسي مي‌رسد. با عنايت به اينكه اين قانون در تاريخ 96/1/21 در روزنامه رسمي به چاپ رسيده و 15روز پس از انتشار لازم‌الاجراست لذا از تاريخ 96/2/5 به‌مدت 3‌ماه ضوابط قانوني درخصوص تابعيت و اقامت اين افراد حسب قانون بايد تهيه شود.

براساس بند ث ماده 87قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌هاي موضوع ماده2 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و ماده5 قانون مديريت خدمات كشوري مجاز نيستند رزمندگان شاغل را به‌عنوان نيروي مازاد (عدم‌نياز) معرفي كنند. موارد محكوميت در هيأت تخلفات اداري از اين امر مستثناست.

در اين بند ذكر ايثارگان به‌صورت عام و مطلق شامل رزمندگان بوده و عدم‌تعيين وضعيت استخدامي در اين مصوبه دال بر آن است كه رزمندگان با هر نوع وضعيت خدمتي مشمول برخورداري از اين حمايت قانوني خواهند بود.

همشهری آنلاینپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *