تبصره ماده ۳۸ شامل چه کسانی میشود ؟

آزادگان ۲ سال اسارت و جانبازان ۲۵./. به بالا که در زمان مجروحیت بسیج یا سرباز سپاه بوده اند در کمسیونی که پرونده آن در سپاه محل زندگی افراد تشکیل میدهند شرکت میکنند و در آن کمسیون پزشکان نظر میدهند نامبرده چه بندی بهش تعلق میگیرد و اکثرا بند ج خواهند شد واگر بند ب یا ج گرفتند جهت بر قراری حقوق به ستاد کل در تهران ارسال میشوند و ماهانه بهشون حقوق میدهند . حالا شما اگر بسیج و یا سرباز سپاه بودی و الان جانباز یا آزاده هستی و از بنیاد شهید و یا ارتش حقوق نمیگیرید شامل حالتون میشود وبه سپاه منطقه خودتون بروید و بگویید برای ماده ۳۸ پرونده براتون تشکیل بدهند .دیدگاهها بسته شده است.