شهیدی که وصیت کرده بود برایش سنگ قبر نگذارند تا زمانی که…

شهیدی که وصیت کرده بود برایش سنگ قبر نگذارند تا زمانی که...

مزار شهید حسن عشوری، شهیدی که وصیت کرده بود تا پیدا شدن مزار حضرت زهرا (س) برایش سنگ قبر نگذارند…

 

 دیدگاهها بسته شده است.