تشکیل کمیته ای با حضور مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح برای بررسی موضوع کسر خدمت فرزندان ایثارگران

تشکیل کمیته ای با حضور مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح برای بررسی موضوع کسر خدمت فرزندان ایثارگران

علی مطهری که ریاست ساعاتی از جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در خصوص علت اجرا نشدن قانون کسر خدمت فرزندان ایثارگران افزود: این موضوع پیگیری شده است و کمیته ای متشکل از دو نفر از نمایندگان محلس شامل احمد امیرآبادی و حسن نوروزی و دو نفر از ستادکل نیروهای مسلح تشکیل می شود.
وی یادآور شد: رییس ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه دستور دادند و فکر می کنم این مشکل حل شود.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس در تذکری شفاهی گفت: مدت ها است که مصوبه مجلس درباره کسر خدمت فرزندان ایثارگران که درقانون برنامه ششم توسعه آمده اجرایی نشده است.
نوروزی ادامه داد: می گویند پنج میلیون نفر مشمول این مصوبه می شوند که امکان اجرای آن میسر نیست درحالی که فکر نمی کنم بیش از ۳۰۰ هزار نفر باشند.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی از رییس و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خواست تا در نامه ای به ستادکل نیروهای مسلح این موضوع را پیگیری کنند.

 

 

ایرنادیدگاهها بسته شده است.