راه اندازی نرم افزار تحت وب قوانین و بخشنامه ها

راه اندازی نرم افزار تحت وب قوانین و بخشنامه ها

بهروز بزرگی گفت: در راستای تأکید معاون رییس جمهور و رییس بنیاد برای اجرای شاخص های طرح تکریم، شفاف سازی و اطلاع رسانی از چگونگی نحوه ارائه خدمات به جامعه ایثارگری این اداره کل با هماهنگی و همکاری حوزه های تخصصی و معاونت حقوقی نسبت به تهیه و تدوین نرم افزار تحت وب قوانین، مقررات و بخشنامه ها اقدام کرد.
وی ادامه داد: بهره گیری از این نرم افزار سبب افزایش سطح آگاهی و ارائه هرچه بهتر خدمات به جامعه ایثارگری توسط کارکنان بنیاد خواهد شد.
وی اظهار داشت: یکی از زوایای استقرار سازمان الکترونیک که بسیاری از چالش های فراروی دستگاه را برطرف می کند ارائه خدمات الکترونیک است؛تجربه نشان داده که استقرار سازمان الکترونیک موجب رشد کیفی و ارتقای جایگاه سازمانی در بین دستگاهها می شود.
وی در پایان گفت: سیستم الکترونیک اگر به خوبی در هر سازمانی پیاده سازی شود باعث کاهش هزینه ها، صرفه جویی در وقت و بهبود ارائه خدمات هرچه بهتر به مراجعین می شود.

 

ایثاردیدگاهها بسته شده است.