آیا «موفقیت» در این جهان فقط به «مقدار تلاش» بستگی دارد؟

آیا «موفقیت» در این جهان فقط به «مقدار تلاش» بستگی دارد؟

از نظر منطق مادّى، جهان نسبت به مردمى که در راه صحیح و یا راه باطل، راه عدالت یا راه ظلم، راه درستى یا راه نادرستى مى‌روند بى‌طرف و بى‌تفاوت است؛ نتیجه کارشان بسته است تنها به یک چیز: «مقدار تلاش» و بس.

ولى در منطق فرد باایمان، جهان نسبت به تلاش این دو دسته بى‌طرف و بى‌تفاوت نیست؛ عکس‌العمل جهان در برابر این دو نوع تلاش یکسان نیست، بلکه دستگاه آفرینش حامى مردمى است که در راه حق و حقیقت و درستى و عدالت و خیرخواهى تلاش مى‌کنند:

 

إنْ تَنْصُرُوا اللهَ یَنْصُرْکُمْ؛ اگر خدا را یارى کنید (در راه حق گام بردارید) خداوند شما را یارى مى‌کند(محمّد/۷).

استاد مطهری، انسان و ایمان، ص۴۱دیدگاهها بسته شده است.