در سالروز درگذشت آزاده سرافراز علی حسین زاده

در سالروز درگذشت آزاده سرافراز علی حسین زاده

درسالروز درگذشت آزاده سرافراز علی حسین زاده جمعی از آزادگان شهرستان بیرجند پس ازاقامه نمازجماعت صبح دریک اجتماع گروهی به زادگاه ایشان رفتند وبابرادربزرگوارش اظهارهمدردی کردند.

مرحوم علی حسین زاده ازازادگان خیبری است که در۲۰شهریورسال۸۲ دراثرسانحه تصادف به همراه فرزندعزیزش به دیارباقی شتافت.

پیام آزادگاندیدگاهها بسته شده است.