توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره مداحی ‌ها و هیئت‌داری محرم

توصيه‌های رهبر معظم انقلاب درباره مداحی ‌ها و هيئت‌داری محرم

توصیه‌های رهبر انقلاب درباره مداحی و هیئت‌داری را مشاهده می کنید.

 دیدگاهها بسته شده است.