« واحد مرکزی خبر » را در اسارت تشکیل دادند

« واحد مرکزی خبر » را در اسارت تشکیل دادند

اطلاع یافتن از حوادث و اخبار و جریانات داخل و خارج ایران نکته مهمی برای بچه ها بود .
این نیاز، مسئولین اردوگاه را به فکر راه چاره انداخت و پس از بررسی شرایط و جوانب کار، به این نتیجه رسیدند که از هر آسایشگاه یک نفر بعنوان رابط خبر مشخص شود و در اردوگاه هم افرادی که از جریانات سیاسی مطلع بوده و قدرت تحلیل اخبار را داشتند، شناسایی و دور هم جمع شده و به اصطلاح ” واحد مرکزی خبر ” را در اسارت تشکیل دادند.

این گروه با رصد کردن و یافتن اخبار مناسب از لابه لای اخبار روزنامه های عراقی و احیاناً رادیو و تلویزیون، نسبت به گزینش آن ها مبادرت ورزیده و پس از جمع بندی و دسته بندی آن ها ، طی جلسه ای ، این اخبار را به رابطین آسایشگاه ها منتقل می کردند ( البته با رعایت تمامی مسایل امنیتی اسارتی ) زیرا که اگر این اخبار بدست عراقی ها می افتاد ، خدا می داند با آن افراد چه برخوردی می کردند .
به هر حال پس از کسب اخبار توسط رابطین آسایشگاه ها آن ها نیز اخبار را در هنگام بسته بودن درب آسایشگاه با تعیین نگهبان، هفته ای یک بار و معمولاً هم عصر روز جمعه به اطلاع اسرای آسایشگاه خود می رساندند تا هم بچه ها از اخبار ایران و جهان خبردار شوند و هم قدرت تحلیل مسایل سیاسی را تقویت کرده باشند.

 

حاج صادق مهماندوستدیدگاهها بسته شده است.