کاشت سیر در اسارت ممنوع!!!

کاشت سیر در اسارت ممنوع!!!

در محوطه اردوگاه فضایی سبز جهت کشت وجود داشت که بعضاً عراقی ها اجازه می دادند که بچه ها هر چه دوست دارند در آن بکارند.
البته تهیه بذر نیز به این راحتی نبود و گاهی با حقوق اسارتی از عراقی ها بذر خریداری می شد و بچه هایی که تجربه نسبت به کاشت سبزی خوردن داشتند ، اقدام می کردند و با ظرافت خاصی هر چند وقت یکبار یکی از آسایشگاه ها که سهمیه سبزی داشت، بچه ها می بردند و مقداری سبزی می خوردند.

یکی از مواردی که کاشت می شد ، کاشت سیر بود که برای مریض ها و برخی افراد سفارش می شد اما در یکی از روزها عراقی ها اقدام به کندن سیرهای باغچه ها کردند و کل زمین را شخم زدن و خراب کردن. کرت های سیر و …. و اعلام کردند که کاشت سیر ممنوع!

و این کار را برای همیشه ممنوع کردند و بعدها که علت را جویا شدیم گفتند که شما در نامه های ارسالی به ایران از سیر بعنوان قلم استفاده می کنید و به شکل نامرئی مطالب خاصی را به ایران ارسال می کنید و آن ها(ایرانی ها) با حرارت دادن به نامه ها، نوشته های شما را مشخص کرده و می خوانند و اطلاعات ما را از اردوگاه به حکومت خودتان در ایران می فرستید!!؟؟
و این دلیل عراقی ها بود برای ممنوعیت کاشت سیر !!

 

خاطرات اسارت برادر آزاده
حاج صادق مهماندوستدیدگاهها بسته شده است.