کاروان پیاده زائرین کربلا هیئت شاهد متوسلین به موسی بن جعفرعلیه السلام

کاروان پیاده زائرین کربلا هیئت شاهد متوسلین به موسی بن جعفرعلیه السلام

کاروان پیاده زائرین کربلا هیئت شاهد متوسلین به موسی بن جعفرعلیه السلام شورا مشورتی موسسه فرهنگی پیام آزادگان شهرستان لنگرود گیلان  ۱۴آبان ۹۶ اعزام  شد.

 

پیام آزادگاندیدگاهها بسته شده است.