جلسه قرآن آزادگان کرمان در محل مجمع قرآنی آزادگان برگزار شد

جلسه قرآن آزادگان کرمان در محل مجمع قرآنی آزادگان برگزار شد

جلسه قرآن آزادگان کرمان دوشنبه ۱۳۹۶/۸/۱۵ در محل مجمع قرآنی آزادگان برگزار شد.

 

 

پیام آزادگاندیدگاهها بسته شده است.