هشتمین نوبت کوهنوردی هیئت آزادگان شیراز برگزار شد

هشتمین نوبت کوهنوردی هیئت آزادگان شیراز برگزار شد

هشتمین نوبت کوهنوردی هیئت آزادگان شیراز پنجشنبه۲۵آبان، دراک برگزار شد.

 

 

پیام آزادگان

 دیدگاهها بسته شده است.