احساس مسئولیت/ اسم و تلفن های اسرا را یکی یکی می نوشت

احساس مسئولیت/ اسم و تلفن های اسرا را یکی یکی می نوشت

در دوران دفاع مقدس رادیو بغداد شبها برنامه ای داشت که اسرای ایرانی نام و ادرس یا تلفن اعلام می کردند که خانواده هایشان از اسارت آنها باخبر شوند. داماد مرحوم کوثری روضه خوان محبوب امام خمینی(ره) در مستند میراث مرثیه نقل می کرد که مرحوم کوثری شبها با قلم و کاغذ پای رادیو می نشست و اسم و تلفن های اسرا را می نوشت. بعد هم شروع میکرد یکی یکی زنگ میزد به خانواده های اسرا خبر می داد…

من نمی دانم آن زمان در دولت جمهوری اسلامی این وظیفه به کسی یا مرکزی یا سازمانی محول شده بوده یا نه، اما احساس مسئولیت این پیرمرد مرا شگفت زده کرد! خدا میداند این پیرمرد نورانی در طول جنگ دل چندهزار خانواده را به گستره یک ملت شاد کرده است، بدون اینکه کسی در نظام، از او چنین چیزی خواسته باشد!

یا کسی بابت این خدمت از او تشکر کرده یا به او مدالی داده باشد! حتی بعید میدانم احدی از مسئولان از این موضوع با خبر بوده باشد. آری! احساس مسئولیت، گمشده امروز بسیاری از ماست، چه در مجموعه ای مسئولیت داشته باشیم چه نداشته باشیم… با احساس مسئولیت و کمی همت و ابتکار، میتوان کارهایی بزرگ و تاریخی انجام داد.دیدگاهها بسته شده است.