تفکیک اسرای پاسدار ازبسیجی

تفکیک اسرای پاسدار ازبسیجی

از آنجایی که عراقی ها نقشی حساس و کلیدی را برای عزیزان ” پاسدار ” قائل بودند و از تدابیر آن ها در هدایت جنگ و کسب پیروزی های رزمندگان اسلام آگاه بودند ،
در محیط اسارت نیز خیلی تلاش می کردند تا اولاً نسبت به شناسایی این افراد در بین مابقی اسرا اقدام کنند و به هر شکل ممکن ، از طریق شکنجه در بازجویی ها گرفته تا کسب اطلاعات از عوامل سست عنصر در بین اسرا ، نسبت به مشخص شدن اسرای پاسدار انقلاب مبادرت می ورزیدند تا به زعم خود از این برادران اطلاعات مناطق عملیاتی وجنگی را کسب کنند .

دلیل دیگر شناسایی آن ها ، این بود که بسیجیان را از پاسدارها جدا کنند تا به خیال خود از تاثیرگذاری فرماندهان و پاسداران جلوگیری کنند ، حتی در مقطعی با نصب پارچه ای به رنگ صورتی بر روی لباس آنان ، این برادران را متمایز نمودند تا در صورت ارتباط و سخن گفتن با دیگر افراد اردوگاه ، آنان را شناسایی کنند و اگر پاسداری با بقیه بچه ها هم سخن می شد و عراقی ها می دیدند ، او را به همین جرم ، مورد شکنجه قرار می دادند و از هم صحبت شدن با دیگران منع می نمودند .

 

 

خاطرات اسارت برادر آزاده
حاج صادق مهماندوستدیدگاهها بسته شده است.