جمعی از آزادگان شیراز با آزاده فتحعلی مسعودی دیدار کردند+ تصاویر

جمعی از آزادگان شیراز با آزاده فتحعلی مسعودی دیدار کردند+ تصاویر

جمعی از آزادگان شیراز با آزاده فتحعلی مسعودی،بیماردیالیزی  در روز شنبه ۲۷ آبان دیدار کردند.دیدگاهها بسته شده است.