حدیث روز/ ایمنى یافتگان روز قیامت

حدیث روز/ ايمنى يافتگان روز قیامت

خداوند در زمین بندگانى دارد که براى برآوردن نیازهاى مردم مى کوشند؛ اینان ایمنى یافتگان روز قیامت اند.

امام کاظم (ع)

الکافى ، ج ۲، ص ۱۹۷دیدگاهها بسته شده است.