پالتوی هیتلری و ابتکارات اسارت

پالتوی هیتلری و ابتکارات اسارت

یکی از معدود کرامات عراقی ها این بود که در سرمای شدید منطقه شمال عراق ( موصل) که اردوگاه های متعدد اسرای ایرانی در آن جا بود ، برای جبران سرمای این منطقه ، به اسرا لباس گرم دادند ، چه لباس هایی ، پالتوهایی بلند که به هر نفر یکی دادند و به هر کسی هم که نرسید مهم نبود ، از بقیه اسرا باید قرض می گرفتند!!؟؟
پالتوهای بلندی که به بچه ها داده بودند مثل پالتوهایی بود که سربازان و نظامیان در جنگ جهانی دوم در لشگر آلمان به تن داشتند و به قول یکی از بچه ها همانند پالتوی هیتلر بود و به خاطر همین تشابه ، به پالتوی هیتلری معروف شده بود.

البته بنا به نیاز و با ابتکار اسرا ، قسمت پائین پالتو با تیغ ریش زنی بریده و پالتو شبیه کت می شد و قسمت بریده شده نیز جهت کاربری های دیگر اسارتی مورد استفاده قرار می گرفت . مثلاً برای پیر مردها که با آن ،زیرانداز درست می شد تا زمین سیمانی سرد آسایشگاه کمتر آن ها را اذیت کند . یا تهیه ی جوراب ها و کفش های خانگی و اسارتی برای استفاده در داخل آسایشگاه که پاها کمتر سرما زده شود و یخ بزند
و با حداقل امکانات اردوگاهی ، می توانستند بیشترین امکانات رفاهی ممکن را برای اسرا در آن فضاهای محدود و رنج آور فراهم کنند.

 

خاطرات اسارت برادر آزاده
حاج صادق مهماندوستدیدگاهها بسته شده است.