عیادت از آزاده انعام الله درودی در بیمارستان امام خمینی ( ره ) اردبیل + تصاویر

عیادت از آزاده انعام الله درودی در بیمارستان امام خمینی ( ره ) اردبیل + تصاویر

دوستان از آزاده انعام الله درودی در بیمارستان امام خمینی ( ره ) اردبیل دیدارکردند.

 

 

پیام آزادگاندیدگاهها بسته شده است.