رهبر انقلاب: دانشجو یک روشنفکر تمام عیار مسلمان است؛ متدین است

رهبر انقلاب: دانشجو يک روشنفکر تمام عيار مسلمان است؛ متدين است

رهبرانقلاب: توقع بنده و نظام اسلامی ازجماعت دانشجو این است که فکر میکنیم دانشجو یک روشنفکر تمام عیار مسلمان است؛ متدین است.

 

آوینی

 

 دیدگاهها بسته شده است.