کوه پیمائی آزادگان شهرستان خرم آباد لرستان + تصاویر

کوه پیمائی آزادگان شهرستان خرم آباد لرستان + تصاویر

 کوه پیمائی آزادگان شهرستان خرم آباد لرستان جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ شمال خرم آباد (مخمل کوه)   برگزار شد.

 

 

سجاددیدگاهها بسته شده است.