تفتیش یا مردم آزاری

تفتیش یا مردم آزاری

کتک زدن ، وصل کردن برق به بدن ، قطع آب اردوگاه ، کم کردن جیره غذایی ، محبوس کردن در داخل آسایشگاه و … ، این ها بخشی از آزار و اذیت های سربازان عراقی بر علیه اسرای ایرانی بود .

یکی دیگر از این مزاحمت ها و شکنجه های جسمی و روحی ، تفتیش آسایشگاه ها بود ، عراقی ها ، هر چند وقت یکبار و بعضاً شاید در یک هفته چند بار ، به تفتیش آسایشگاه ها می پرداختند .

به این صورت که پس از گرفتن آمار و انجام سرشماری روزانه ، تعدادی از سربازان به داخل آسایشگاه آمده و به بهانه ی پیدا کردن وسایل ممنوعه به قول خودشان ، از قبیل : مداد ، خودکار ، عکس امام (ره) و … شروع می کردند به تفتیش همه وسایل اسرا و به گونه ای کار می کردند که به قول بچه ها انگار مغول ها حمله کرده اند .

آن ها ، برای اذیت اسرا همه چیز را به هم ریخته و مخلوط می کردند به طور مثال لباس های بچه ها را روی هم جمع کرده به شکل یک تپه کوچک درمی آوردند تا بعداً افراد یکی یکی بیایند و لباس خود را پیدا کنند و یا شکر و نمک و تاید را با هم مخلوط و روی هم می ریختند تا قابل استفاده نباشد و وسایل افراد را به گوشه و کنار پرتاب می کردند تا بچه ها برای یافتن وسایل خود به زحمت بیفتند و تا به قول خودشان اسرا را خسته کرده و از انجام امور دینی مثل نماز و دعا و … و یا استقامت در برابر آنان ، باز دارند. اما زهی خیال باطل

 

راوی: برادر آزاده حاج صادق مهماندوستدیدگاهها بسته شده است.