حدیث روز/ بر تو باد پایدارى در راه راست

حدیث روز/ بر تو باد پايدارى در راه راست

امام علی (علیه السلام ):

بر تو باد پایدارى در راه راست؛ زیرا که این کار، به تو کرامت مى بخشد و سرزنش را از تو باز مى دارد.

میزان الحکمه، ج۹، ص ۵۹۱دیدگاهها بسته شده است.