آزادی ۳۵ روستا و شهرک استان ادلب به دست ارتش سوریه

آزادی 35 روستا و شهرک استان ادلب به دست ارتش سوریه

ارتش سوریه به یک پیروزی دیگر دست یافت.

نیروهای ارتش سوریه طی ۱۱ روز گذشته ۳۵ روستا و شهرک را در جنوب و جنوب شرق استان ادلب از دست گروه های تروریستی آزاد کردند.

این نیروها با پشتیبانی یگان توپخانه و جنگنده های ارتش سوریه به چهار کیلومتری روستای استراتژیک “سنجار” رسیدند.

ارتش سوریه هم اکنون به دنبال آزاد کردن روستاهای “شیخ برکه” و “ام الهلاهیل” است تا بتواند وارد روستای سنجار شود.

آخرین خط دفاعی تروریست ها پیش از فرودگاه نظامی ابوظهور، روستای سنجار است. این فرودگاه یکی از فرودگاه های استراتژیک استان ادلب است که چند سال پیش به اشغال تروریست ها درآمد.

 

ابنادیدگاهها بسته شده است.