میزبانی آزادگان بهبهان از سه تن از آزادگان در جشنواره گل نرگس بهبهان

میزبانی آزادگان بهبهان از سه تن از آزادگان در جشنواره گل نرگس بهبهان

حاج سید فضل الدین ابطحی و حاج سید علیرضا نصرتی و دکتر سلیمان اورکی روز گذشته میهمان آزادگان بهبهان بودند. جشنواره گل نرگس بهبهان همه ساله در اواخر دی ماه در نرگسزار بهبهان برگزار می شود.

 

 

آزادگان بهبهاندیدگاهها بسته شده است.