شرکت ۴۰ هزار سرباز در اولین آزمون مهارت افزایی سربازان

شرکت ۴۰ هزار سرباز در اولین آزمون مهارت افزایی سربازان

صبح امروز ۴۰ هزار سرباز در اولین آزمون مهارت افزایی سربازان که در سراسر کشور برگزار شد، شرکت کردند.

 

اولین مرحله آزمون مهارتی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح صبح امروز با شرکت ۴٠ هزار سرباز در تهران و همزمان در ٢٨٠ مرکز در سراسر کشور برگزار شد.

براساس این گزارش قرار است تا پایان سال دو مرحله آزمون دیگر نیز در بهمن و اسفند ماه برگزار شود و مجموعا ١٠٠ هزار نفر از سربازان نیرو‌های مسلح در این آزمون‌ها شرکت خواهند کرد.

این آزمون‌ها در راستای اجرای برنامه سنجش و ارتقای مهارت افزایی و بهبود وضعیت اشتغال جوانان برگزار می‌شود.

 

دفاع پرسدیدگاهها بسته شده است.