بچه کوچولوهای بغداد!

بچه کوچولوهای بغداد!

در سفری که عراقی ها تصمیم گرفتند اسرای ایرانی را به زیارت کربلا و نجف ببرند ، پس از سوار شدن بر قطار جهت انتقال از موصل به بغداد ، در راه آهن بغداد مجدداً تعدادی اتوبوس با اسکورت و محافظین بسیار و تعداد زیادی سرباز مسلح و ماشین پلیس آوردند و کاروان اسرا را به طرف کربلا حرکت دادند.

نکته جالب اینکه حدوداً ساعت ۷ صبح بود که به شهر بغداد رسیده بودیم ، عراقی ها اعلام کردند که پرده اتوبوس ها را کنار بزنیم تا به قول خودشان ، شاهد پیشرفت های عراق در در زمینه صنعت و شهرسازی باشیم ! منظور از این همه پیشرفت ، چند تا پُل هوایی و چند آپارتمان بلند در بغداد بود!

نکته جالب دیگر برای بچه ها این بود که کودکان محصل عراقی در حال رفتن به طرف مدرسه بودند و کیف و کوله پشتی هایشان را به پشت گرفته و در حال حرکت بودند . اسرا وقتی که این بچه کوچولوهای بغداد را دیدند ، خیلی تعجب کردند و جثه بچه ها را خیلی کوچک تر از معمول تصور می کردند و فکر می کردند که این بچه ها که از عروسک اسباب بازی دختر بچه ها کمی بزرگتر هستند ، چه طوری می توانند راه بروند!؟

و بعضا به خود می گفتند که راستی راستی چرا بچه های عراقی ها اینقدر کوچولو هستند ! اما بچه ها زیاد کوچک نبودند بلکه از آنجا که اسرا در محوطه اردوگاه ، فقط همدیگر را می دیدند و بیشتر با سربازان عظیم الجثه عراقی با هیکل و ظاهری بزرگ و کریه سروکله زده بودند ، متوجه شدند که ای بابا این بچه ها قد و قواره طبیعی خود را دارند ، اما چشم های اسرا چند سالی بود که عادت به دیدن این اندازه از آدم ها را نداشته و بچه کوچولو ندیده بود و هر چی دیده بود سرباز عراقی بود و کابل و شیلنگ و دیوار اردوگاه ! و طبیعی بود که بچه ها را خیلی کوچک تصور کنند ؟!!

 دیدگاهها بسته شده است.