رهبر و بانک/ قانون بانک، اسلامی است، اجرا نه

رهبر و بانک/ قانون بانک، اسلامی است، اجرا نه

رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به سیستم بانکی تصریح کردند: قانون اسلامی است، منتها روشهایی در اجرا وجود دارد که متأسفانه از آن حالت اسلامی بودن خارجش می‌کند.

 

سلسله گزارشهای «ره‌بر و بانک» نشان داد رهبر فرزانه انقلاب از سه دهه قبل که هنوز نظام بانکداری کشور تا این اندازه دچار اشکال و اختلال نبود، بر بسیاری از اشکالات فرایندها در سیستم بانکی اشراف داشته‌اند. در همین راستا دیدگاههای ایشان استخراج شده و به مرور در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.

از جمله اشکالات نظام بانکی که اکنون دامن‌گیر نظام بانکی شده، این است که به بنا بر عقیده اکثر قریب به اتفاق اساتید پول و بانک کشور، گرچه فعالیتهای بانکها در مقام قانون، کم‌اشکال است؛ اما در مقام اجرا و عمل، قانون دور زده می‌شود. این اشکال در بیانات رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۷ منعکس شده است. ایشان در در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی در اسفندماه این سال خاطرنشان کردند:

«برخی از مسؤولانی که من می‌دانم و آنها را می‌شناسم، دنبال این هستند. اوایل کارِ این دولتِ جدید به من گفته شد سعی بر این است که نظام بانکی را صددرصد اسلامی کنند ــ البته قانون اسلامی است، منتها روشهایی در اجرا وجود دارد که متأسفانه از آن حالت اسلامی بودن خارجش می‌کند ــ در آن طرح ساماندهی اقتصادی هم این نکته آمد؛ من هم تأیید کردم. امیدواریم ان‌شاءالله بتوانند چنین کاری بکنند.»

تسنیمدیدگاهها بسته شده است.