ایران نظم جهانی تعریف شده از سوی امریکا را بر هم زد

ایران نظم جهانی تعریف شده از سوی امریکا را بر هم زد/ امنیت پایدار در کشور نتیجه انسجام نیروهای مسلح

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: ایران برنامه و عمل دنیای استکبار را در رسیدن به نظم جهانی منطبق با خواسته آنها ، برهم زده است.

سرلشکر “محمد باقری” در گردهمایی جامعه طرح، برنامه و بودجه نیروهای مسلح با بیان اینکه در کشور ما نیروهای مسلح با مسئولیت، اقتدار و بازدارندگی سازماندهی شده مسئولیت مهمی را در مقابله با تهدیدات و حفظ امنیت این مرز و بوم بر عهده دارند، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با انواع تهدیدها آماده است.

وی با اعلام اینکه آمادگی روبرویی با انواع تهدیدها برای کشور ما امری حیاتی است، گفت: انقلاب اسلامی ایران به لطف خدا به سوی آرمانها و اهداف خود با سرعت حرکت می کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ضمن حفظ امنیت و اقتدار خود در منطقه حیاتی جنوب غرب آسیا به عنوان مهمترین منبع تامین انرژی به خوبی نقش ایفا می کند، افزود: استکبار جهانی تهدیدهای فراوانی را برای کشورما به وجود آورده که این تهدیدها برای ما به فرصت بدل گشته است.

وی گفت: ایران در عرصه نیروهای مسلح توانسته با برنامه ریزی دقیق، نیروهای خود را به سمت اهداف و آرمان های انقلاب هدایت کند و در این زمینه به کشوری منحصربه فرد تبدیل شود.

سرلشکر “باقری” با بیان اینکه ایران با استقلال کامل تصمیم گیری های خود را براساس قانون اساسی، تدابیر رهبری و اسناد بالادستی انجام می دهد، افزود: دکترین امنیت ملی و دفاعی ایران اسلامی در چارچوب منافع ملی و استقلال کامل کشور تعیین می شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باید براساس تهدیدهای فرامنطقه ای سازماندهی شود تا در این باره دچار خسران نشویم.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران، سردمدار نجات مردم منطقه از یوغ استکبار است که باید در این باره از همه فرصت ها به نحو احسن استفاده کرد.

سرلشکر “باقری” به ماموریت های متعدد نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: این ماموریت های پیچیده باعث شده که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با همه تهدیدها آماده شوند و نام یک نیروی مقتدر، پای کار و برازنده کل این نیرو است.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح یک کل بهم پیوسته و کاملا منسجم است و همه با هم یک کل معنی دار را تشکیل می دهند، گفت: انسجام و بهم پیوستگی نیروهای مسلح باعث ایجاد امنیتی پایدار در کشور شده است.

سرلشکر “باقری”، طرح و برنامه در نیروهای مسلح را مغز متفکر این نیروها دانست و تاکید کرد: برای رسیدن به راهبردهای حیاتی و با اقتدار این نیروها باید مجموعه های طرح و برنامه به صورت قوی و منسجم عمل کنند و دارای برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت و فکر و اندیشه باشند.

وی افزود: طرح و برنامه در نیروهای مسلح باید بهترین روش و نوع سازماندهی را داشته باشد و با برنامه ریزی صحیح و استفاده بهینه از امکانات مسئولیت خود را انجام دهد.

سردار سرلشکر “باقری” در خاتمه صحبت های خود دانش محوری در برنامه ریزی را بسیار مهم دانست و گفت: همه طرح ها و برنامه ها در نیروهای مسلح باید به دانش محور شدن توجه جدی داشته باشد.

 

ابنادیدگاهها بسته شده است.