دیدار از منزل آزاده متوفی داود مداحی آهنگرانی + تصاویر

اعضایی شورایی مشورتی پیام آزادگان به اتفاق مسئول بنیادشهیدوامورایثارگران شهرستان اراک ازمنزل آزاده متوفی داودمداحی آهنگرانی درتاریخ ۹۶/۱۰/۲۵ دیدارکردند.

 

 

 

پیام آزادگاندیدگاهها بسته شده است.