مهر کربلا هدیه شیعیان عراق

مهر کربلا هدیه شیعیان عراق

در بسیاری از روایات ، نماز خواندن با تربت کربلا بسیار سفارش شده و مهمترین اثر آن را قبولی نماز دانسته اند . نماز خواندن با تربت کربلا یکی از خواسته ها و آرزوهای بچه ها بود و در سفری که عراقی ها ، تعدادی از اسرا را به کربلا بردند ، به هنگام رسیدن به حرم امام حسین (ع) ، بچه ها نماز خواندن در حرم امام حسین (ع) آن هم با تربت کربلا را غنیمت شمردند و در فرصت کوتاهی که در اختیار داشتند ، چندین رکعت نماز خواندند و سپس تصمیم گرفتند مهرهای موجود در حرم را برای خود برداشته و به اردوگاه بیاورند ، امّا به خاطر این که احتمال دادند مهرها وقف حرم است ، از برداشتن آن ها خودداری کردند و در مقابل میل و علاقه خود ایستادند و تابع احکام شرعی شدند . اما آنچه باعث خوشحالی اسرا شد این بود که خادمین حرم که از علاقه بچه ها به تربت کربلا باخبر شده بودند ، اعلام کردند ، وقتی که مردم کربلا مطلع شدند که قرار است مزدوران بعثی کاروان اسرای ایرانی را برای زیارت به کربلا بیاورند ، اقدام به خریدن مهر کربلا کرده و عمداً این مهرها را در گوشه و کنار حرم گذاشتند تا اسرای ایرانی آنها را بردارند و بعنوان تبرک با خود ببرند و با توضیحات خدّام حرم ، مشخص شد آن تربت ها نه تنها وقف حرم نیست بلکه توسط مردم شیعه عراقی که علیرغم ظلم و ستم صدامیان قلباً ایرانی ها را دوست داشتند ، برای اسرا آورده شده بود تا اسرا آن ها را برداشته و ثواب خواندن نماز با تربت کربلا نصیبشان شود .

 

آزاده حاج صادق مهماندوستدیدگاهها بسته شده است.