جانباز ۷۰ درصد شیمیایی «غلامرضا اسماعیلی» به یاران شهیدش پیوست

جانباز 70 درصد شیمیایی «غلامرضا اسماعیلی» به یاران شهیدش پیوست

جانباز ۷۰ درصد شیمیایی «غلامرضا اسماعیلی» و پدر معظم شهید «عظیم اسماعیلی» به کاروان شهدا پیوست.

 دیدگاهها بسته شده است.