حدیث روز/ مداومت ورزی در کارها

حدیث روز/ مداومت ورزی در کارها

کار اندک، که بر آن مداومت ورزی، از کار بسیار که از آن خسته شوی، امیدوار کننده‌تر است

امیرالمومنین علیه السلام

نهج البلاغه ، حکمت ۲۷۸دیدگاهها بسته شده است.