حدیث روز/ پایان لذتها

حدیث روز/ پایان لذتها

امیرالمؤمنین علیه السلام:

پایان لذتها، و برجای ماندن تلخی ها را به یاد آورید…

أذْکُرُوا انقِطاعَ اللَّذّاتِ وَبَقاءَ التَّبِعاتِ

نهج البلاغه حکمت ۴٣٣دیدگاهها بسته شده است.