طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» تحویل هیات رئیسه مجلس شد

طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» تحویل هیات رئیسه مجلس شد

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با ۱۶۶ امضا تحویل هیات رئیسه شد.

 

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که توسط محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه تدوین شده بود با امضای ۱۶۶ نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

 

مهردیدگاهها بسته شده است.