دومین همنشینی اسرای بدر به مناسبت سالگرد عملیات بدر

دومین همنشینی اسرای بدر به مناسبت سالگرد عملیات بدر

دومین همنشینی اسرای بدر- ادرس – جاده نجف آباد- تقاطع سوم زازران . دست راست بهداری. کوچه شهید امینی. بنبست ابشار۷ .باغ وبلای ۱۶. جمعه ساعت۹صبح برگزار میشود.دیدگاهها بسته شده است.