محفل انس و مودت آزادگان شهرستان اسفراین خراسان شمالی + تصاویر

محفل انس و مودت آزادگان شهرستان اسفراین خراسان شمالی + تصاویر

محفل انس و مودت آزادگان شهرستان اسفراین خراسان شمالی در محل بنیاد شهید شهرستان با حضور جمع کثیری از آزادگان ساعت ۱۶/۳۰ برگزار شد.

 

پیام آزادگاندیدگاهها بسته شده است.