حق‌سرپرستی به چه گروه هایی تعلق می‌گیرد

حق‌سرپرستی به چه گروه هایی تعلق می‌گیرد

براساس ماده(۲۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران حق‌سرپرستی به ۴گروه تعلق می‌گیرد. حق سرپرستی معادل حداقل حقوق کارکنان دولت در هر سال است که میزان آن در ابتدای هرسال توسط هیات وزیران تعیین و اعلام می‌شود، لذا این مبلغ ثابت نیست و در هر سال با افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت افزایش می‌یابد.
۴گروهی که مشمول دریافت این حق می‌شوند عبارتند از:
همسران شاهد سرپرست خانواده

همسران آزادگان متوفی که فرزند یا فرزندانی از آنان را تحت تکفل قانونی داشته باشند

افراد حضانت کننده از فرزندان محروم از مادر
همسران جانبازان ۵۰درصد و بالاتر.
نکته‌ای که درباره همسران جانباز ۵۰درصد و بالاتر لازم است بیان شود این است که همه همسران جانبازان ۵۰درصد و بالاتر مشمول بهره‌مندی از حق سرپرستی هستند و داشتن فرزند برای آنان شرط نیست. در فصل پنجم قانون جامع خدمات‌رسانی به اشتغال و کارآفرینی اشاره شده است. مشمولین این فصل خانواده شاهد، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و آزادگان و همسر و فرزندان آنان هستند. رزمندگان و خواهر و بردار شهید در اولویت‌های بعدی استفاده از تسهیلات این فصل قرار می‌گیرنددیدگاهها بسته شده است.