روایتی تکان‌دهنده از حضور نوجوانان در جنگ تحمیلی

روایتی تکان‌دهنده از حضور نوجوانان در جنگ تحمیلی

جلد دوم کتاب “آن بیست و سه نفر” به قلم احمد یوسف‌زاده در نمایشگاه کتاب تهران توزیع می‌شود.

 

کتاب “آن بیست و سه نفر” نوشته احمد یوسف‌زاده، ماجرای ۲۳ نوجوان حاضر در جنگ را در اردوگاه‌های عراق روایت می‌کند. این اثر پس از انتشار از سوی سوره مهر مورد استقبال عمومی قرار گرفت.
یوسف‌زاده ادامه ماجرای این ۲۳ قهرمان را در کتاب دیگری با ۵نوان “اردوگاه اطفال” روایت کرده است. او که خود عضو این گروه بوده، درباره کتاب جدید خود می‌گوید: حضور همین اسرای کم سن و سال در اردوگاهی در عراق است که سن همگی این اسرا بین ۱۸ تا ۲۵ سال است؛ به همین دلیل این اردوگاه به اردوگاه اطفال معروف شد.


بسیاری از کارشناسان، موضوع این کتاب را جدید و روایتی تکرار نشده در جنگ توصیف کرده‌اند.

 

تسنیمدیدگاهها بسته شده است.