حدیث روز/ دوستی با نادان

حدیث روز/ دوستی با نادان

یابُنی إِیاکَ وَمصَادقَهالاحْمق فَإِنه یرید أَنْ یَنْفعَک فَیضرک

از دوستی بااحمق بر حذر باش،چرا که او می‌خواهد به تو منفعت برساند ولی زیان می‌رساند

حکمت_۳۸دیدگاهها بسته شده است.