حدیث روز/ در دوستى با دوستت، اندازه نگه دار

حدیث روز/ در دوستى با دوستت، اندازه نگه دار

در دوستى با دوستت، اندازه نگه دار، چه بسا که روزى دشمنت شود؛ و در دشمنى با دشمنت، از حدّش تجاوز مکن، چه بسا که روزى دوستت گردد

نهج البلاغه ، حکمت ۲۶۸دیدگاهها بسته شده است.